WOŁCZYN /Kinderfreude/

Wieś położona w gminie Lipiany powiatu pyrzyckiego. Do końca lat 70-tych XIX wieku wchodził w skład majątku w Pstrowicach(Pitzerwitz) należącym do rodów: von Gloeden, von der Goltz, von Scheel, von Flotow. W 1879 roku majątek o powierzchni 608,24ha należał do Otto Held. W 1896 roku majątek o powierzchni 634ha należał do E. Dudy z Batowa. W 1914 roku majątek obejmował 637ha i należał do Pani E.Dudy, z domu Dudy z Batowa.  W 1929 roku majątek o areale  496ha należał do Marie Kienitz, z domu Dudy i jej męża Siegfrieda.

DWÓR

Jest to budynek zbudowany w formie włoskiego neorenesansu z cechami klasycyzmu. Zbudowany w połowie XIX wieku na nieregularnym planie zbliżonym do prostokąta. W części środkowej ryzalit, zwieńczony tympanonem. Piętrowy kryty dachem czterospadowym. Do dworu prowadziła jaworowa aleja. Z tyłu park krajobrazowy. Obok budynki gospodarcze założenia folwarcznego. Obecnie wyremontowany, własność Skarbu Państwa, dzierżawiony.