OSTROMICE /Wustermitz/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1380 roku. Od XIV wieku należała do możnego rodu von Flemming. W 1513 roku jako właściciel wymieniony Kurt von Flemming. Już wtedy wieś podzielona na cztery działy własnościowe. W 1784 roku podzielona na cztery części: część A należała do generała Heirnicha Ludwiga von Flemming z Mierzęcina(A), część B należała do dzieci zmarłego majora Friedricha Wilhelma von Flemming z Mierzęcina(B), część C należała do Carla Friedricha von Flemming, część D do porucznika Johanna Ernsta von Plӧtz. W latach 1882-1884 dobra rodu von Flemming uległy parcelacji. Część pozostała przy rodzinie von Flemming, część przydzielono chłopom na prawach dziedzicznych. W 1928 roku majątek należał do R. Kressin i liczył 197 ha gruntów. Wieś miała formę krótkiej ulicówki. W jej południowo-wschodniej części rozlokowany był niewielki folwark z dworem i parkiem, pozostałość po majątku rodu von Flemming.