Warszyn /Warsin/

Wieś położona w gminie Dolice powiatu stargardzkiego nad Strzelnicą, prawym dopływem Płoni. Wzmiankowana w 1236 roku kiedy książę wielkopolski Władysław Odonic nadał ją cystersom z Kołbacza. Do śmierci ostatniego z Gryfitów wchodził w skład księstwa pomorskiego. Na krótko przeszedł w ręce szwedzkie by od 1648 roku być częścią Brandenburgii, później Królestwa Prus a następnie Niemiec.

We wsi założenie pałacowo-parkowe. Do zobaczenia XIX-wieczna wieża widokowa jako pozostałość po rozebranym pałacu oraz pałac zbudowany na początku XX wieku w stylu pseudoklasycystycznym.