Wisełka /Neuendorf/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. W 1517 roku książę Bogusław X przekazał część wsi Jacobowi von Flemming. Później wieś królewska. W latach 1869-79 właścicielem majątku we wsi była rodzina Bucholtz– wzmiankowany Wilhelm Carl oraz wspomniana Pani Bucholtz(1870, 1879). W 1870 roku dobra liczyły 977 mórg ziemi a w 1879 roku 249,35 ha gruntów. Po 1900 roku brak informacji o majątku-prawdopodobnie rozparcelowany. W 1928 roku właścicielem majątku jest major Paul Kleffel a dobra liczyły 193 ha gruntów.

Folwark