STARY DWOREK /Alt Hofchen/

Wieś położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1260 roku. Należała wtedy do cystersów w Zemsku, później cystersów bledzewskich. Wymieniana w latach 1540(Antiqua Curia), 1563(Staridworek), 1640(Stary Dwor). Od XVI wieku do czasów II rozbioru Polski znajdowała się tutaj oficjalna rezydencja opatów bledzewskich. Ostatnim opatem rezydującym w Starym Dworku był Onufry Wierzbiański(1796-1803). Podczas wojny północnej w dworze opatów przebywali: w 1708 roku król szwedzki Karol XII, w 1711 roku car Rosji Piotr I Wielki i w 1712 roku król Polski August II Mocny. Po  sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku majątek przejęty przez państwo pruskie wymieniony w spisie majątków w 1845-46 roku. W 1870 roku majątek obejmował 376ha a dzierżawcą była wdowa Peiler. W 1877 i 1886 roku dzierżawcą  majątku był Hecker, który wyremontował dwór i rozbudował zespół folwarczny. W 1896 roku majątek o powierzchni 369,57ha nadal domena państwowa a majątek dzierżawiony przez Theodora Hecker`a. W skład majątku wchodziły folwarki: Zemsko(Semmritz) i Krzywokleszcz(Neuvorwerk). W 1907 roku majątek jako domena państwowa obejmował 272ha gruntów. Dzierżawcą był Theodor Hecker a administratorem Ernst Hecker. W 1913 roku własność państwa a dobra o powierzchni 266ha dzierżawił Ernst Hecker.

stary-dworek-ok-skwierzyny001

stary-dworek4

stary-dworek3

stary-dworek

Dwór

Już w 1560 roku we wsi stał dwór, który spłonął w 1770 roku. Na miejscu starego dworu ówczesny opat Józef Gurowski stawia dwór, obecnie w stanie postępującej ruiny. Położony jest w sąsiedztwie XVIII-wiecznego tarasowego parku. Późnobarokowy dwór zbudowany na planie prostokąta, parterowy, w części ryzalitowej piętrowy.

stary-dworek-1894-lubuskie