STARY DWOREK /Alt Hofchen/

Wieś położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1260 roku. Należała wtedy do cystersów w Zemsku, później cystersów bledzewskich. Od XVI wieku do czasów II rozbioru Polski znajdowała się tutaj oficjalna rezydencja opatów bledzewskich. Ostatnim opatem rezydującym w Starym Dworku był Onufry Wierzbiański(1796-1803). Podczas wojny północnej w dworze opatów przebywali: w 1708 roku król szwedzki Karol XII, w 1711 roku car Rosji Piotr I Wielki i w 1712 roku król Polski August II Mocny. Po  sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku przez rząd pruski majątek przejęty przez państwo pruskie. W 1886 roku zarządcą majątku był Hecker, który wyremontował dwór i rozbudował zespół folwarczny.

stary-dworek-ok-skwierzyny001

stary-dworek4

stary-dworek3

stary-dworek

Dwór

Już w 1560 roku we wsi stał dwór, który spłonął w 1770 roku. Na miejscu starego dworu ówczesny opat Józef Gurowski stawia dwór, obecny w postaci ruiny do dnia dzisiejszego. Położony jest w sąsiedztwie XVIII-wiecznego tarasowego parku. Późnobarokowy dwór zbudowany na planie prostokąta, parterowy, w części ryzalitowej piętrowy.

stary-dworek-1894-lubuskie