Smolnica /Baerfelde/

Wieś położona w gminie Dębno powiatu myśliborskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1335 roku, kiedy margrabia Ludwik Starszy nadał wieś braciom Henningowi i Matthiasowi von Jagow oraz Klausowi, Henningowi i Arnoldowi von Uchtenhagen. W 1337 roku cztery działy własnościowe należące do: Henningusa de Marwitz, Fritza de Libental(Libenthal, Liwendal), Nicolausa de Laurentzdorp(Lamnesdorp,Lorenzdorf) oraz do rycerza Damitz(Damnitz). W 1371 roku część dóbr posiada rodzina von Wedel– wymieniony Henning von Wedel, syn Hansa. Prawdopodobnie od początku XV wieku wieś stanowi lenno rodu von der Marwitz. W 1409 wzmiankowany Nicolaus, który sprzedał dochody ze wsi kościołowi w Przyjezierzu, w 1470 roku wzmiankowany Claus von der Marwitz, w 1493 roku Georg II von der Marwitz, syn Georga i Hipolity von Schack z Przelewic, ożeniony z Ursulą von Ellingen z Białęg.  W 1517 roku wieś należy do Clausa, Melchiora i Hansa von der Marwitz.  W 1529 roku wymieniony Peter Starszy von der Marwitz(*1508-+1557), dwukrotnie żonaty. Pierwszą zoną była Ursula von Arnim(+1536), drugą Ursula von Schӧnebeck z Dolska. Od niego wywodziły się cztery linie rodu. Po nim dobra dziedziczy jego syn, Moritz(*1525-+1615). W 1575 roku część gruntów należała do Balthasara von der Marwitz i jego następców. Majątek po Moritzu von der Marwitz dziedziczy jego syn, Peter Młodszy(*1557-+1612) a następnie wnuk David(*1602-+1672). W 1713 roku dobra w rękach spadkobierców Chrystiana von der Marwitz(*1658-+1709), syna Davida: Davida Sigismunda(*1699-+1779), Ottona Christiana Adolfa(*1701) i Albrechta Bernda Ludwiga(*1707-+1793) a także do generał majora Bernda von der Marwitz(*1661-+1726), brata Christiana oraz do pięciu braci z Glisna: Davida Sebastiana, Balzera Dietricha, Moritza Adolfa, Kurta Ehrenreicha i Friedricha Wilhelma. W 1718 roku majątek należy do synów Christiana oraz do wdowy po Hansie Ottonie von der Marwitz(*1653-+1703). W 1766 roku syn Christiana, Albrecht Bernd Ludwig(*1707-+1793) buduje w Smolnicy dwór. Z powodów finansowych syn Albrechta Bernda Ludwiga- Otto Friedrich von der Marwitz(*1751-+1820) sprzedaje majątek Aronowi Meyer-Kornecker, berlińskiemu bankierowi żydowskiego pochodzenia. W 1826 roku majątek zakupił królewski radca Karl Johann Jentsch(+1832) z Płońska. W 1833 roku spadkobiercy po śmierci Karola Johanna Jentsch sprzedają dobra Ludwigowi Wilhelmowi von Sydow ze Stołecznej(*1784-+1840).  Po śmierci Ludwiga Wilhelma majątkiem zarządza wdowa, Adelaide Eleonore Friederike Karoline z domu von der Osten(*1795-+1855) a po jej śmierci dobra dziedziczy jedyny syn, Wilhelm Karl Friedrich von Sydow(*1823-+1907), żonaty z Antoniną von der Heyden(*1826-+1907), jedyną córką Friedricha Wilhelma z Krzemlina i Mathildy von Isenburg. Mieli dziewięcioro dzieci: Hansa(*1852, żona Elfrida von Wedel), Konrada(*1853, żona Margarita von Weiss), Günthera(*1855, żona Angelica baronówna von Schuckmann), Bernharda(*1856, żona Ellia von Rosenberg), Margarethe(*1858, ,ąż von Wedel-Poltzen), Wilhelm(*1859, żona Anna von Heinz), Elisabeth(*1861), Antonie(*1865-+1868), Anne-Marie(*1867, mąż von der Marwitz). W 1909 roku majątek zakupił Max Israel Friedheim(*1882-+1941). Był synem bankiera Felixa Friedheim. Ożeniony z Marie Sarą Huldschinsky(*1891-+1939), córką Oscara Richarda Huldschinsky, przemysłowca, właściciela m.in. huty w Gliwicach. Mieli czworo dzieci, trzy dziewczynki i syna Heinricha Oskara Felixa(*1921-+2008). Z powodu swojego pochodzenia(rodzina chrześcijańska pochodzenia żydowskiego) w 1938 roku zmuszeni przez władze hitlerowskie do sprzedaży majątku. Majątek przejął Friedrich Flick(*1883-1972), niemiecki przemysłowiec nazywany Królem Zagłębia Ruhry, zbrodniarz niemiecki, protegowany Hermanna Gӧring. Posiadał majątek do 1945 roku. Sądzony i skazany w procesie norymberskich, uwolniony w 1950 roku. W 1945 roku po wejściu wojsk do Smolnicy pałac zajmowali przedstawiciele komendantury sowieckiej. Od 1950 roku Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, istniejąca z krótką przerwą do 2003 roku. W szkole od 1965 roku Państwowe Technikum Rolnicze, obecnie to Zespół Szkół im Ignacego Smolarza w Smolnicy.

 

PAŁAC

Do 1766 roku Albrecht Bernd Ludwig von der Marwitz buduje nowy dwór, przebudowany w 1866 roku za czasów Wilhelm Karl Friedrich von Sydow. Po pożarze siedziby w 1879 roku w latach 1881-1883 na zrębach poprzedniej budowli zbudował pałac w stylu neorenesansu niemieckiego z cechami neobaroku. W 1912 i w 1932 roku pałac remontowany ze zmianą kolorystyki elewacji oraz przebudowy wnętrz. Kolejne prace z zaadoptowaniem budynku na potrzeby szkoły w latach 60-tych XX wieku. Położony w parku krajobrazowym powstałym ok. 1840 roku.