RUDNIA /Raubarth/

Obecnie część wsi Jałowice położonej w gminie Brody powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1578 roku(Raubert). W tym czasie własność rodu von Zeschau. Później dość częste zmiany właścicieli: von Lӧben i von Grünberg(1579), von Dallwitz(1598-wymieniony Johann Adolf zmarły w 1684r, Johann Wolf zmarły w 1728r, Johann Friedrich zmarły w 1800r.), von Schӧnaich(1646), von Dallwitz(1684-1798), baron von Thermo(1798-1849), von Heldreich(1849, 1853), hrabia von Reventlow z Starosiedla(1858-wymieniony Friedrich zmarły w 1874r), książę von Schӧnaich-Carolath-Beuthen. W 1879 roku majątek ich obejmował 137,87ha gruntów. W 1896 roku była częścią majątku w Starosiedli, wchodzącego w skład majoratu gębickiego książąt von Schӧnaich-Carolath. W 1914 roku majątek obejmował 140ha i wchodził w skład majoratu w Gębicach należącego do księcia Heinricha zu Schӧnaich-Carolath.

MAJĄTEK

Majątek był częścią dóbr książąt von Schӧnaich z Gębic.

FOLWARK

Na wschód od miejscowości położony był folwark, obecnie nie istniejący.