ROKITNICA /Schönfeld/

Wieś położona w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1257 roku. Gustav Zerndt podaje, że miejscowość wzmiankowana była już w 1207 roku(Rogytnice), Berghaus podaje 1208 rok. Od XIII wieku do 1810 roku, do sekularyzacji dóbr należała do zakonu cysterek z Trzebnicy.  W 1791 roku mowa jest o 3 folwarkach. Po 1810 roku domena państwowa, później staje się własnością generała Friedricha Boguslawa hrabiego Tauentzien von Wittenberg. Po jego śmierci majątek w rękach wdowy, od której  w roku 1827 dobra w Rokitnicy i Zawiszach za sumę 196 500 marek zakupił Friedrich Gottlieb Mettke. W 1879 roku majątek o powierzchni 692,50ha należał do Pani Johanny Mettke, z domu von Werder. W 1896 roku majątek posiadała właścicielka Zawisz- Marianne Mettke. Posiadali majątek do 1908 roku. Po tej dacie następują dość częste zmiany właścicieli: Ernst Ritter, Dr Pondorf, Heiman. W tym czasie majątek liczył 225 ha gruntów ornych i 300 ha lasów. W 1914 roku wchodził w skład majątku w Zawiszach i należał do kapitana von Oertzen. W 1929 roku majątek należy do grupy Rittergut Sawische, G.m.b.H., Berlin i obejmował 719ha gruntów

PAŁAC

rokitnica-dwor

Pałac klasycystyczny, zbudowany w końcu XVIII wieku, przebudowany po pożarze w roku 1848. Murowany z cegły, piętrowy, założony na planie prostokąta, nakryty dachem naczółkowym, podpiwniczony. Obok park krajobrazowy z okresu budowy pałacu. Po 1945 roku stał się własnością Skarbu Państwa zaadoptowany na potrzeby ośrodka kolonijnego. Obecnie stanowi własność firmy prywatnej, nie jest użytkowany.

rokitnica-1896-lubuskie