Raszowa /Gross-Reichen/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie i powiecie lubińskim. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1267 roku/Rasova/, kiedy należała do klasztoru w Trzebnicy. Do 1577 roku Raszowa swoją nazwą obejmowała również Raszową Małą. Pierwszym znanym właścicielem wsi był Heinrich von Nuhteritz. W 1396 roku sprzedał wieś Johannowi von Poznow. Około roku 1725 wieś jest w rękach Johanna Georga von Luttichau. Później dość częste zmiany właścicieli- w 1772- von Hoch, w 1789-  generał von Roel, 1830-45- Dunckel, 1867-1873- Lehme, 1886- Adolf Michaelis, 1887- major Erich von Tiedemann, 1902- Fritz Strach, 1903- Kurt hrabia von Strachwitz, 1905- Fritz Hensel, którego spadkobiercy wymieniani byli do 1930 roku. W tym czasie majątek był dzierżawiony- w 1926 roku przez Ernsta Kirschner`a, w 1930 roku przez Waltera Schenk`a. W 1937 roku majątek rozparcelowano, dzieląc go na dwie części- dobra szlacheckie przejęło Śląskie Ziemskie Towarzystwo z Wrocławia, dobra leśne i ogrodnictwo znalazło się w rękach Viktora Nowaka.

ZESPÓŁ PAŁACOWY

Po zespole zachowały się: ruiny pałacu, znacznie uszkodzonego w 1945 roku, ruina mauzoleum rodowego oraz park krajobrazowy z XVIII wieku.

Screen Shot 058