PRZYBIERNÓWKO /Deutsch-Pribbernow/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1305 roku. Początkowo była własnością rodu von Wachholtz. W 1464 roku 4 majątki rycerskie na terenie wsi należące do rodów: von der Osten, von Bücher z Płot i von Ganzken lub Ganzkow oraz do Erdmanna von Ganzke. W XVIII wieku dwa działy majątkowe. Majątek A na dzień 27.01.1730 roku należał do Franza Joachima von Ganzkow, po którym dobra dziedziczy jego syn, Johann Ludewig von Ganzkow a następnie wnuk Joachim Ludewig von Ganzkow. Od dnia 23.02.1740 roku na 30 lat majątek przejęła matka Joachima Ludewiga, Johanna Tugendreich von Ganzkow, z domu von Billerbeck, od której dobra dnia 18.07.1763 zakupił kupiec z Trzebiatowa Johann Wesenberg. Majątek B będący wcześniej własnością rodu von Ganzkow, w XVIII wieku należał do rodziny von der Osten– wzmiankowany major Philipp Ludewig von der Osten. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku doszło do scalenia majątków przez rodzinę Wesenberg. W 1870 roku ich dobra obejmowały 2441 mórg ziemi a w 1879 roku 622,94 ha gruntów. Do 1939 roku majątek w rękach rodziny Scheer. W zachodniej części wsi resztki parku krajobrazowego po założeniu dworskim.