POMORZANY-SZCZECIN /Pommerensdorf/

Była wieś obecnie wchodząca w skład miasta Szczecin, stanowiąc jego dzielnicę. Po raz pierwszy  wzmiankowana w 1253 roku. Wieś należała do kościoła św. Jakuba w Szczecinie, później należąca do miasta Szczecin. N terenie wsi istniał folwark, widoczny jeszcze na mapie w latach 20-tych XX wieku.