PETRIHOF-SZCZECIN

Nieistniejący majątek ziemski położony na terenie miasta Szczecina. W 1745 roku Jacob Albrecht von Zastrow zapisał gruntu kościołowi Św. Jakuba w Szczecinie. Nazwa majątku pochodziła od nazwiska dzierżawcy w latach 1827-1840 Danielego L. Petri. Obecnie miejsce to położone jest przy ulicy Wąskiej 14.