MORSKO /Murzig/

Wieś położona w gminie Krosno Odrzańskie powiatu krośnieńskiego. W 1713 oraz wg spisu z 1718/19 roku właścicielem majątku była wdowa po kanclerzu von Brand, zamieszkała w Morsku. Mieli jednego syna, właściciela majątku w Kamieniu. W 1743 roku dobra są własnością rodu von Schlegell(Schlegel), właścicieli pobliskiego Kamienia. Majątek w Morsku był ściśle związany z majątkiem w Kamieniu. Kolejnym właścicielem była rodzina von Sckopp a następnie von Vogel. W 1764 roku właścicielem dóbr został urzędnik z Krosna Peter Gottlieb Bernhard Bӧhden.  Ponownie w rękach rodziny von Vogel. W 1806 roku wymieniana wdowa von Vogel posiadająca majątek w Kamieniu i Morsku. W 1828 roku majątek ponownie w posiadaniu rodziny Bӧhden. Około roku 1830/32 majątek w posiadaniu  J.D.Caspar. W 1857 roku właścicielem wsi był porucznik George Caspar, syn Jacoba D.Caspara. Jego majątek wraz z Kamieniem w 1879 roku liczył 1801,03ha gruntów. W 1896 roku majątek wchodzący w skład majątku w Kamieniu należał do Paula Friedricha Eger, następnie do jego syna, Carla Wilhelma. W 1914 roku majątek własnością Eberharda Ritter und Edlen von Groote, urodzonego w 1862 roku. Do 1939 roku majątek jest własnością rodziny Ritter und Edlen von Groote.

MAJĄTEK

W południowo-wschodniej części wsi położony był majątek. Pozostałością po założeniu są budynki gospodarcze oraz dwór.

FOLWARK

Na północ od wsi położony był folwark wchodzący w skład majątku. Obecnie nie istniejący.