Moracz /Moratz/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1308 roku(Moratz). W 1425 roku lenno rodu von Muckerwitz, w 1427 roku wieś będąca w rękach Scire i Slaweke Muckerwitz. W 1448 roku lenno rodu von Kӧller-w tym czasie własność Wernera von Kӧller, w 1491 roku Heinricha von Kӧller. W 1470 roku wzmiankowany Friedrich von Kӧller. W 1523 roku  wieś podzielona pomiędzy rody von Kӧller i von Apenborg. W 1515, 1518 oraz w 1543 roku dodatkowo dobra we wsi posiadały rody: von Witten z Trzebieszewa, von Brüsewitz z Kamienia i Jatek. Z rodu von Kӧller w 1525 roku pojawia się Jaspar Hansen Friedrich, w 1583 roku Carsten, Heinrich, Achim oraz Lorenz von Kӧller.  W 1547 roku pojawia się rodzina von Flemming jako właściciele części gruntów we wsi. W 1780 roku mowa jest o 4 majątkach na terenie wsi A,B,C i D, z których część B była w posiadaniu rodu von Flemming, pozostałe von Kӧller.

MAJĄTEK A

W 1859 roku majątek A i C wielkości 2644 mórg był własnością Ernsta Matthiasa von Kӧller. Do 1939 roku należał do rodziny von Kӧller i jej spadkobierców. W 1910 roku majątek obejmował 373 ha gruntów, w 1928 roku obejmował 271 ha gruntów i dzierżawiony był przez niejakiego Saacke. Z rodu von Kӧller wymienieni: Nicolaus Magnus i Henning Bogislav von Kӧller(XVIIIw), Hans Georg Alexander Friedrich von Kӧller(1804), Ernst Matthias von Kӧller(1859), Ernst von Kӧller(XXw.). W 1939 roku majątkiem o powierzchni 271 ha gruntów zarządzał Fritz Overbeck.

MAJĄTEK B i D

W 1696 roku majątek należący rodu von Flemming przejmuje rodzina von Brüsewitz, by w 1718 roku ponownie w rękach rodu von Flemming. W latach 1729-1776 majątek jest własnością rodu von Plӧtz. Od 1780 roku notowana rodzina von Kӧller posiadająca majątek do początku XIX wieku. W 1829 roku zakupiony przez Karla Retzloff, ogrodnika  von Flemming`ów ze Świerzna. Od 1825 roku stał się również właścicielem majątku D. W 1870 roku majątek obejmował 771 akrów ziemi, w 1879 roku 221,99 akrów ziemi. W 1885 roku dobra wielkości 898 mórg ziemi dziedziczy syn Karla, Fryderyk Retzloff. W 1892 roku majątek wielkości 222 ha ziemi należał do baronowej von Crailsheim. W 1905 roku własność niejakiego Raprӓger. W 1910 majątek B i D należały do rodziny Brennecke i liczyły 229 ha gruntów. W 1928 roku majątek o powierzchni 222 ha była własnością Hansa Friese.

MAJĄTEK C

Majątek C początkowo należał do rodziny von Flemming. Później należał do rodziny von Kӧller. W 1870 roku właścicielem jest  von Kӧller-Banner– wzmiankowany Georg Ludwig. Dobra obejmowały 1017 akrów ziemi. W 1879 roku dobra obejmowały 289, 40 ha gruntów. Rodzina von Kӧller-Banner posiadała majątek do końca XIX wieku. W 1905 roku właścicielem dóbr była rodzina Stuth. W 1910 roku majątek w rękach rodziny Kunert a dobra liczyły 302 ha gruntów. W 1928 i 1939 roku właścicielem był Karl Volling a dobra liczyły  258 ha gruntów.

W 1939 roku wszystkie majątki uległy parcelacji ale na mapie z 1941 roku zaznaczone są dwa majątki: A i C.

ZESPÓŁ DWORSKI

We wsi dwór z końca XIX wieku należący do majątku B. Zbudowany na planie prostokąta, parterowy, w części środkowej dwukondygnacyjny ryzalit, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Dwory majątków A i C nie zachowały się. Obok zabudowania gospodarcze oraz resztki parku dworskiego.