MIERCZANY /Hildesheim/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1350 roku. Należała do rodziny von Klepzig. Później była własnością joannitów. W 1427 roku część wsi była własnością wdowy von Thierbach, część należała do wdowy von Lustitz. W 1486 roku burmistrz Frankfurtu n/Odrą Lorenz kupił majątek od rodziny von Winning. W tym czasie niejaki Günther posiadał dobra we wsi wykupione przez rodzinę von Winning, które weszły później w skład majątku Lorenz`a z Frankfurtu. Wnuk Lorenz`a w 1537 roku sprzedał majątek Jürgenowi von Lossow z Drzeńska. W 1592 roku dobra zakupione przez Melchiora von Winning. Posiadali majątek do 1724 roku. Później dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodziny: von Kӧckritz, von Sydow, Stegemann, von Bornstädt. Na początku XIX wieku dobra są w posiadaniu rodziny Heinrich(1828). W połowie XIX wieku majątek jest własnością rodziny von Brandenburg. Od początku XX wieku do 1945 roku dobra są w posiadaniu rodziny von Risselmann– wymieniony Auguste i Elhard von Risselmann.

W północno-zachodniej części wsi resztki zespołu dworskiego w postaci ruin budynków gospodarczych.

mierczany-1896-lubuskie