LEŚNO GÓRNE /Hohenleese/

Miejscowość położona w gminie Police powiatu polickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1276 roku(Lesen,Lezen). Berghaus podaje, że nazwa Lese, Lies pojawiła się w 1299 roku. Przez wieki domena królewska, sprzedana w ręce prywatne w 1785 roku. W 1787 roku jako kolonia wsi Lese pojawia się Hohen Lese(Leese), Hohenleese. W 1813 roku właścicielem majątku jest kupiec szczeciński, Kraft. Kolejnym posiadaczem dóbr do 1840 jest szambelan dworu von Ramin. Później dobra w rękach rodu von Schwarzwachter(1862). Od 1862 majątek zakupili szczecińscy bankierzy Durr i Ludwig. Kolejnym właścicielem jest rodzina von Blessingh– wymieniony Victor von Blessingh zmarły w 1871 roku. W latach 70-tych XIX wieku majątek posiada rodzina von Marquardt- w 1879 roku ich majątek liczył 978 morgów ziemi, w latach 80-tych rodzina Mahn, w latach 90-tych dobra w rękach Hermanna Scheffler. Dobra rodziny Scheffler w 1910 roku liczyły 353,10 ha gruntów. Ponownie dobra przechodzą w ręce rodziny Mahn. Od 1920 roku dobra są własnością Johannesa i Emmy Brüssow. W 1928 roku majątek Pani Brüssow liczył 200 ha gruntów. Z powodu kryzysu sprzedają majątek, zakupiony przez spółkę „Kuckenmühler Anstalten”. Po 1945 roku pałac zajęty przez wojska radzieckie. Później po utworzeniu na terenie majątku PGR w pałacu zakwaterowano pracowników miejscowego PGR. Po rozwiązaniu PGR i wyprowadzeniu się lokatorów pałac popadał w ruinę. Zakupiony przez rodzinę Baumgart, która nie remontowała zabytku. W 1997 roku zakupiona przez Andrzeja Kuderskiego, od 2003 roku dobra w rękach syna, Grzegorza Kuderskiego. Od 2015 pałac wystawiony na sprzedaż.

Leśno Górne, zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pałac w stylu neogotyckim, którego budowa rozpoczęła się w 1862 roku. Zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z ośmioboczną wieżą w narożniku. W 1925 roku pałac wyremontowany po pożarze. W sąsiedztwie park krajobrazowy z cmentarzem rodowym oraz budynki gospodarcze.

Leśno Górne 1937, zachodniopomorskie