Laskowo /Gr.Latzkow/

Wieś położona w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1236 roku, kiedy książę Henryk I Brodaty nadał wieś zakonowi cystersów z Kołbacza. W 1296 roku 10 łanów we wsi otrzymali cystersi z Bierzwnika od Henricusa von Dossow. W 1376 roku potwierdzone nadanie dla cystersów w Mironicach. Później lenno rodu von Hagen oraz von Wedel. W XIV wieku podział wsi na dwie części. Na przełomie XVII/XVIII wieku jedna z części wsi należała do Jürgen Wilhelma i Lupolda von Wedel, druga w 1698 roku do Ernsta Kurta von Wedel. W 1705 roku część należącą do Jürgen Wilhelma i Lupolda zakupił major Jürgen Jochem von Podewils, którą w 1733 roku nabył Carl Dubislaw von Eickstedt. W 1743 roku majątek Carla Dubislawa zakupił Lorenz Georg von Wedel, który w 1747 roku po przejęciu majątku należącego do Ernsta Kurta scalił majątki stając się właścicielem wsi. W latach 1774-1785 właścicielem majątku był kapitan Carl Christoph von Waldow. Po jego śmierci(1785) dobra zostały wystawione na sprzedaż. W 1789 roku zakupił je kapitan Magnus Hermann von Wollfradt, który już w 1791 roku odsprzedał dobra Augustowi Ludwigowi Maximilianowi hrabiemu von Eickstedt-Peterswald. Dość częste zmiany właścicieli. Już w 1795 roku majątek zakupił podporucznik Ferdinand Carl von Pirch, który już w 1798 odsprzedał je kapitanowi Ernstowi Georgowi von Oerzen. W 1825 roku majątek zakupił von Haken. W 1842 roku dobra są własnością Edwarda Friedricha von Wendorff, właściciela wsi Nowielin, który w tym samym roku odsprzedał majątek sędziemu okręgowemu Gustawowi Friedrichowi Otto von Prollius. Po jego śmierci dobra dziedziczy jego syn, Johann Otton Ludwig von Prollius. W 1905 roku właścicielem majątku był Edmund von Prollius. W 1914 roku majątek w posiadaniu Artura i Dorothei Langlet ale już w 1929 roku własność Johanny von Clave-Bouhaben. Do 1939 roku własność Hansa Karla von Rohr.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pałac wzniesiony w 1842 r. na zlecenie Gustava Ottona Friedricha von Prolliusa został rozbudowany w 1855, a zwłaszcza w 1898 r., kiedy to dostawiono dwie wieże. Park krajobrazowy założony w 1850 roku.