KŁOPOT /Kloppitz/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1350 roku. Należała do rodu von Klepzig, później własność zakonu joannitów ze Słońska. W 1370 roku zakupiona przez władze klasztoru w Neuzelle. Po sekularyzacji wchodziła w skład majątku w Rąpicach.

We wsi istniał majątek ziemski z dworem, rozebranym w latach 50/60 XX wieku. We wsi Muzeum Bociana Białego.