KALINOWO /Goldbach/

Wieś położona w gminie Skąpe powiaty świebodzińskiego. Należała do zakonu joannitów łagowskich. Po kasacji zakonu majątek zakupiła rodzina Paech- wymienia się braci Jana, Oswalda i Fryderyka. Później należała do rodziny Stern, właściciele pobliskich Przełaz. Do 1945 roku była w rękach hrabiów zu Castell und zu Rüdenhausen. Pozostałością założenia dworsko-folwarcznego są: dwie obory z drugiej połowy XIX wieku, czworak, budynek mieszkalny-dwór?

kalinowo-1938-lubuskie