KALINOWO /Goldbach/

Wieś położona w gminie Skąpe powiaty świebodzińskiego. Należała do zakonu joannitów łagowskich. W kolejnych wiekach podział wsi na część należącą do zamku świebodzińskiego i do zakonu cysterek trzebnickich.  W 1680 roku majątek posiadała rodzina von Haugwitz a w 1681 roku rodzina von Knigge.  W 1791 roku mowa o folwarku. Majątek należał do cysterek trzebnickich. Po kasacji zakonu w 1847 roku majątek zakupili bracia Paech- Oswald Ferdinand z Przełaz, Friedrich August z Zagórza i Johann Georg z Witynia. Później należał do berlińskiego bankiera Josepha Stern, właścicieli pobliskich Przełaz, Niesulic i Błoni. W 1879 roku majątek liczył 764,40 ha gruntów i należał do Alexandra barona von Balascheff. W 1896 roku majątek barona obejmował 764ha gruntów a dzierżawcą był I. Cherstin. Od 1898 roku majątek posiadał berliński bankier Joseph Stern. W 1914 roku majątek o powierzchni 782ha należał do hrabiego Wolfganga Friedricha zu Castell-Rüdenhausen(zm.1930) a w 1929 roku dobra o areale 765ha należały do Wilhelma hrabiego zu Castell-Rüdenhausen. Po 1929 roku dobra posiada Rzegotta, właściciel pobliskich Błoni.

Majątek

Pozostałością założenia dworsko-folwarcznego są: dwie obory z drugiej połowy XIX wieku, czworak, budynek mieszkalny- dwór?

kalinowo-1938-lubuskie