JELENIE /Bussberg/

Wieś położona w gminie Człopa powiatu wałeckiego. Dawny majątek. W 1857 roku własność rodu von Sydow. W 1896 roku majątek o powierzchni 612ha należał do rodziny Binder. W 1914 roku własność państwa pruskiego o powierzchni 750ha a dzierżawiony przez Alfreda Jordan. W skład majątku wchodziły folwarki -Miradź(Grüneberg) i Sitno(Zietenfier). W 1929 roku domena państwowa obejmująca 750ha, a w skład majątku wchodziły folwarki: Miradź(Gruneberg), Sitno(Zietenfier).

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pozostałością po założeniu są budynki gospodarcze.