GRABOWIEC /Buchholz/

Wieś położona w gminie Recz powiatu choszczeńskiego. W 1879 roku majątek o powierzchni 558ha należał do państwa pruskiego. W 1896 roku majątek jako domena państwowa obejmował 449ha gruntów a dzierżawiony był przez I.Gysae. W 1914 roku majątek o powierzchni 530ha należał do państwa a dzierżawiony był przez porucznika I.H.Büttner. a w 1929 roku dzierżawcą był Kurt Sell.

ZESPÓŁ DWORSKI

Po zespole zachował się dwór oraz zabudowania gospodarcze.