GUDOWO /Baumgarten/

Wieś położona w gminie Drawsko Pomorskie powiatu drwawskiego. Od 1856 roku majątek należał do von Gülich z Hannoweru. W 1896 roku dobra o powierzchni 0,27ha należały do C.Hesse. Prawdopodobnie w latach 70-80-tych XIX wieku doszło do rozparcelowania majątku.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Po założeniu zachowały się resztki zabudowy gospodarczej.