GOWORÓW /Lauterbach/

Wieś położona w gminie Międzylesie powiatu kłodzkiego. Początki Goworowa sięgają XIV wieku. Przez większość swoich dziejów wchodził w skład majątku w Międzylesiu. Na krótko w 1358 roku Goworów wchodził w skład państewka śnielińskiego z siedzibą na zamku Szczerba. Od XIV wieku istniał w Goworowie dwór majątku sołecko-sędziowskiego. W latach 1544-1649 należał do G.Paula Mathes`a, w latach 1649-1785 do M.Katzer`a, w latach 1785-1825 do radcy handlowego Josepha Christopha Ludwig`a z Międzylesia. Z powodów kłopotów finansowych jego syn, Karol sprzedał majątek chirurgowi z Międzylesia, Johnowi Burgelowi. W 1855 roku od niego dobra zakupił radca handlowy z Lubawki, Wiehart, który w 1905 roku sprzedał majątek hrabiom Althann z Międzylesia. W 1929 roku zespół pałacowy zakupiło państwo pruskie i zaadoptowało założenie na sanatorium dla urzędników policji pruskiej. Po wojnie własność Skarbu Państwa. Początkowo w zespole mieścił się Ośrodek leczniczo-wypoczynkowy Związku Nauczycielstwa Polskiego, od 1948 roku Państwowy Dom Dziecka. Od 1989 roku własność prywatna należąca do Mieczysława Krzeptowskiego z Zakopanego.