GOSTYŃ ŁOBESKI /Justin/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1302 roku. Stare lenno rodu von der Osten. W 1394 roku wieś dzierżawiona przez Heinricha von Lockstede i jego syna Henninga. W XVIII wieku trzy działy własnościowe. Majątek A i B należał do kapitana Friedericha Wilhelma von der Osten. Majątek C był w posiadaniu wdowy po podpułkowniku von Schlichting, Katharinie Magdalenie, z domu von Treskow. Scalony majątek w 1802  roku Henning Friedrich von der Osten sprzedaje Georgowi Bernhardowi hrabiemu von Bülow. W 1857-62 majątek w posiadaniu Hansa Adolfa Carla hrabiego von Bülow. Wg księgi adresowej z 1879 roku właścicielem majątku jest hrabia von Perponcher-Sedlnitzky a dobra liczą 467,09 ha gruntów. W 1905 roku dobra w posiadaniu rodziny Radmann. W 1910 roku majątek ich obejmował 467,10 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Ernst Radmann a zarządzającym Kurt Radmann dobra liczyły 403 ha gruntów. Posiadali majątek do 1945 roku.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W południowo-wschodniej części wsi położony był majątek ziemski, w skład którego wchodził dwór z parkiem krajobrazowym oraz zabudowania gospodarcze. Po założeniu zachował się zaniedbany park oraz ruiny budynków gospodarczych.