DRZENIÓW /Drehnow/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1241(Drenov) i związana z osobą Konrada, syna Bernarda de Drenov i w 1308 roku(Drenow) będąc własnością biskupa poznańskiego. W 1437 roku siedział tu Piotr Lossow. W 1453 roku patronat kościelny należał do Hansa von Kalckreuth a w 1494 roku do Christopha de Melthicz. W latach 1499-1500 Drzeniów był w rękach rodu von Lӧben– wzmiankowany Matthes Lӧben zu Drene. W 1580 roku właścicielem jest kanclerz nowomarchijski Hans von Beneckendorf(na pamiątkowej tablicy jako fundator kościoła w roku 1609 Hans von Beneckendorf Pan Pomienia i Drzeniowa). W 1700 roku dobra są w posiadaniu rodziny von Dechen.  W 1715 i 1718/19 roku majątek w rękach wdowy von Dechen i syna zamieszkałych w Drzeniowie. W latach 1719-1726 oraz w 1766 roku wg aktów Głównego Archiwum Brandenburgii dobra w posiadaniu rodziny von Dobczenski, później podzielone pomiędzy rodziny von Dobczenski i hrabiów Fink von Finkenstein aż w całości należą do hrabiów Fink von Finkenstein. Wg Adelslexicon… L. Ledebura, hrabiowie Fink von Finkenstein posiadali Drzeniów od 1730 roku i ponownie od 1775 roku. Natomiast Mesitschek von Wischkau pojawia się na terenie wsi w 1728 i ponownie w 1789 roku.  W trzeciej dekadzie XVIII wieku majątek staje się własnością rodziny Miesitscheck von Wischkau– wymieniony Philipp Gottlob August Miesitscheck von Wischkau. Przed 1780 rokiem majętność w rękach hrabiego Franza Albrechta Wilhelma Finck von Finckenstein(10.05.1748-14.05.1828). W 1780 roku na terenie majątku rodzi się córka hrabiego Franza, Emilie Sophie Wilhelmine, późniejsza pani von Viereck. Około roku 1844 dobra są własnością porucznika Dann. Nadal posiada majątek w 1857 roku. W 1879 roku majątek zakupuje książę Wilhelm Gustav zu Lӧwenstein-Wertheim-Freudenberg. Zakupił majątek o areale 1279,07 ha. W Drzeniowie urodził się: Wolfgang Wilhelm Gustav Karl Ludwig(25.11.1890-8/9.07.1945), Alban Alfred Klemens Bernhard Wilhelm Ludwig(14.08.1892-06.03.1964), franciszkanin i Erika Ernestine Wanda Frida Adele Bernhardine(23.12.1896-28.06.1976/8). W 1896 roku majątek księcia Wilhelma von Lӧwenstein-Wertheim-Freudenberg zamieszkałego w Karlsruhe w kraju związkowym Baden-Wirtenbergia obejmował 1252ha gruntów. Około 1910 roku książę Wilhelm Gustav sprzedaje dobra za 4 miliony marek właścicielowi browarów w Berlinie- Juliusowi Bӧtzow(*05.09.1839-+1907.1914r.), który posiadał również majątek w Chlebowie(Klebow). W 1914 roku majątek obejmował 1272ha i należał do Pani Bӧtzow, z domu Henze(*1853-+1929) z Berlina. W skład majątku wchodził folwark Drzeniówek(Grunewald). W 1929 roku dobra o powierzchni 1274ha w rękach Pani Margarete Bӧtzow. Po jej śmierci majątek odziedziczyła córka, Eva Sellner(*1880-1945) zamężna za kapitana Rudolfa Sellner(+1945). Posiadali majątek do 1945 roku.

drzeniow-mauzoleum

drzeniow-palac

PAŁAC

Usytuowany na obrzeżu parku z XVIII-XIX wieku pałac zbudowany w XVIII wieku, przekształcony i rozbudowany o boczne skrzydła w drugiej połowie XIX wieku w stylu Tudorów. Murowany z cegły, otynkowany. Część starsza barokowa, założona na rzucie prostokąta z wydatnymi ryzalitami na osi poprzecznej, parterowa, z drugą kondygnacją w mansardzie i ryzalitach. W jednej z sal znajdował się strop dekorowany regencyjnymi sztukateriami z motywem putt, girland i wieńców. Dobudowane skrzydła były w części parterowe, w części zaś piętrowe, ze schodkowymi szczytami. Pałac rozebrany na początku lat 70-tych. Zachowały się budynki gospodarcze, budynek kordegardy, park krajobrazowy oraz ruiny mauzoleum.

drzeniow-1896-lubuskie