DOBIEGNIEW /Woldenburg/

Miasto położone w powiecie strzelecko-drezdeneckim. W roku 1250 książę wielkopolski Przemysł I nadał Dobiegniew cysterkom z Owińsk pod Poznaniem. Od 1296 roku po opanowaniu przez margrabiów brandenburskich zostaje włączony do Nowej Marchii. Prawa miejskie prawdopodobnie Dobiegniew otrzymał w 1298 roku. W 1433 roku miasto zdobyte przez wojska czesko-polskie. Wielokrotnie niszczone przez pożary. Prawdopodobnie pozostałością zespołu dworskiego był spichlerz dworski, klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku, który spłonął w połowie lat 90-tych XX wieku. Znajdował się przy ul. Szpitalnej.

WILLE

Dobiegniew-willa, lubuskie

Willa przy ul. Strzeleckiej

 

 

 

Willa u. Gdańska