Derczewo /Dertzow/

Wieś położona w Gminie Myślibórz powiatu myśliborskiego. Początki wsi sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy mowa jest o grodzie obronnym. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w XIII wieku. Od XIII do XV wieku była własnością rodu von Brederlow. W 1326 roku bracia Henning i Dietrich von Brederlow złożyli hołd lenny margrabiom brandenburskim. Za ich czasów istniał zamek, stanowiący ważny punkt obronny na pograniczu Pomorza z Brandenburgią. Obecnie brak śladu po zamku. W XV/XVIII wieku własność rodu von Burgsdorff. Wzmiankowany Konrad(Curt) von Burgsdorff(*1489-+1551), ożeniony z Anną von Pfuel(*1508-+1547) miał z nią syna, Christopha(*1532-+1590). Christoph von Burgsdorff ożenił się z Anną von Sydow(+1625). Z tego związku miał syna Alexandra Magnusa von Burgsdorff(*1567-+1620). W 1592 roku ożenił się z Cathariną von Rӧbel. Miał z nią pięcioro dzieci: Alexandra Magnusa +1632), Anne Hedwig(*1621), która wyszła za mąż za Wernera von der Schulenburg, Conrada(*1595-+1652), ożenionego z Anną Elisabeth von Lӧben, Margarethe Catharinę(+1654) zamężną za Ludwiga von Kanitz, Georga Ehrenreicha(*1603-1656), który odziedziczył pobliskie Sitno. W 1633 roku ożenił się z Hedwig von der Osten(*1613-+1676). W drugiej połowie XVIII wieku majątek w posiadaniu rodu von Enckevorth. Do 1828 roku majątek posiada Magnus von Quillfeld. Później w rękach rodu von Wulffen– wymieniany Alexander von Wulffen(1828 r.). Kolejno przechodzą w posiadanie rodu von Brand(1857 r.).Na początku XX wieku dobrami zarządza rodzina hrabiów von Hardenberg– wymieniana hrabina Cora von Hardenberg, urodzona von Brand. Ostatnim właścicielem majątku jest niejaki Langer, wymieniony w roku 1929.

Brederlow

Wulffen

Brandt (4)Hardenberg II (3)

 

 

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

W północno-wschodniej części wsi położone było założenie dworsko-folwarczne z przylegającym od południa parkiem krajobrazowym.