Derczewo /Dertzow/

Wieś położona w Gminie Myślibórz powiatu myśliborskiego. Początki wsi sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy mowa jest o grodzie obronnym. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w XIII wieku. Od XIII do XV wieku była własnością rodu von Brederlow. W 1326 roku bracia Henning i Dietrich von Brederlow złożyli hołd lenny margrabiom brandenburskim. Za ich czasów istniał zamek, stanowiący ważny punkt obronny na pograniczu Pomorza z Brandenburgią. Obecnie brak śladu po zamku. W XV/XVIII wieku własność rodu von Burgsdorff. Wzmiankowany Konrad(Curt) von Burgsdorff(*1489-+1551), ożeniony z Anną von Pfuel(*1508-+1547) miał z nią syna, Christopha(*1532-+1590). Christoph von Burgsdorff ożenił się z Anną von Sydow(+1625). Z tego związku miał syna Alexandra Magnusa von Burgsdorff(*1567-+1620), który w 1592 roku ożenił się z Cathariną von Rӧbel. Miał z nią pięcioro dzieci: Alexandra Magnusa (+1632), Anne Hedwig(*1621), która wyszła za mąż za Wernera von der Schulenburg, Conrada(*1595-+1652), ożenionego z Anną Elisabeth von Lӧben, Margarethe Catharinę(+1654) zamężną za Ludwiga von Kanitz, Georga Ehrenreicha(*1603-1656), który odziedziczył pobliskie Sitno, który w 1633 roku ożenił się z Hedwig von der Osten(*1613-+1676). W drugiej połowie XVIII wieku majątek w posiadaniu rodu von Enckevorth– Gustav Heinrich von Enckervorth w 1766 roku zakupił majątek od Carla Gottloba von Burgsdorff, zakup potwierdzony w 1771 roku. Do 1828 roku majątek posiada Magnus von Quillfeld. Później w rękach rodu von Wulffen– wymieniany Alexander von Wulffen(1828 r.). Kolejno przechodzą w posiadanie rodu von Brand(1857 r.)- wzmiankowany Kamillus zmarły w 1857 roku. W 1879 roku majątek o powierzchni 1108ha należał do hrabiny von Hardenberg, z domu von Brandt- zmarła w 1911r. W 1896 roku majątek o powierzchni 1118ha należał do F.Ramm z Dziedzic.  Na początku XX wieku ponownie dobrami zarządza rodzina hrabiów von Hardenberg– wymieniana hrabina Cora von Hardenberg, urodzona von Brand. W 1914 roku majątek obejmował 1118ha i należał do Ottona von Erxleben(ur.1861r.). Ostatnim właścicielem majątku jest niejaki Langer, którego majątek obejmował w 1929 roku 306ha. Natomiast zasoby leśnie o powierzchni 250ha posiadła nadal rodzina von Erxleben.

Brederlow

Wulffen

Brandt (4)Hardenberg II (3)

 

 

 

ZAMEK

W wiekach średni istniał zamek należący do rodu von Brederlow. Obecnie bez śladu po założeniu. Wg mapy Geoportalu widoczne zarysy budowli na brzegach jeziora.

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

W północno-wschodniej części wsi położone było założenie dworsko-folwarczne z przylegającym od południa parkiem krajobrazowym. Pozostałością po założeniu są budynki gospodarcze, brama wjazdowa oraz park krajobrazowy.

MAJĄTEK II

Na południowych obrzeżach wsi niewielki drugi majątek składający się z budynku mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych.