DĘBICE /Benz-Faulen, Eichenwalde/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1339 roku. W XV wieku lenno rodów von Weyher i von Mildenitz. W 1550 roku wieś w rękach rodu von Weyher. W tym roku wymienieni bracia Hans i Drewers von Weyher, którzy wykupili majątek od Henninga von Mildenitz i połączyli majątki w całość. Do końca XVIII wieku rodzina von Weyher posiadała wieś Wymienia się: kapitana Johanna Ehrenreicha von Weyher, Ernsta Jürgena von Weyher, Phillip Jacob von Weyher(1738). W połowie XVIII wieku wzmiankowany Hans Jacob von Weyher oraz Adam Philipp Ernst oraz Carl Christoph Ludewig von Weyher. W 1771 roku całość w rękach Adama Philippa Ernsta von Weyher. Sprzedaje dobra kapitanowi Johannowi Albrechtowi von Laurens. Później częste zmiany właścicieli. W 1870 roku majątek w rękach rodziny Müller i obejmował 2883 akrów ziemi. W 1872 roku majątek zakupił Carl Heller. W 1879 roku obejmował 736,20 ha gruntów i był w rękach Ernsta Heller. W 1884 roku zmiana nazwy wsi na Eichenwalde.  W 1910 roku dobra posiada rodzina von Flügge z Mostów a dobra obejmowały 930,07 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem resztówki był Emil Stock a dobra liczyły 283 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku był K.Winter(1939).

Po zespole dworskim pozostały resztki zabudowy gospodarczej oraz budynek gorzelni.