Czarnocin /Zartenthin/

Wieś położona w gminie Stepnica powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1318 roku(Ceretin). W połowie XIX wieku właścicielem majątku był baron Theodor G. von Puttkamer. Posiadali dobra do początku XX wieku. Prawdopodobnie dzierżawiony przez Paula Holtz do 1905 roku. W 1910 roku dobra należą do niejakiego Fuchs i liczą 859 ha gruntów. W 1914 roku własność Joachima Deicke. W latach 20-tych własność Ulricha Patz z Berlina. W 1928 roku majątek liczący 1108,2 ha gruntów należy do Odlandkulturstelle im Ministerium f. Ldw. Domanen u. Forsten, Berlin. W 1939 roku własność instytutu pruskiego zajmującego się chorobami zwierząt a majątek liczył 1008 ha gruntów. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa z utworzonym na terenie majątku PGR.

Zespół dworski

Dwór z przełomu XIX i XX wieku znacznie przebudowany. Obok niszczejące budynki gospodarcze. Do zespołu należy również park w typie założenia leśnego z centralną aleją  wytyczoną w osi dworu prowadzącą do Zalewu.