CIESZYNO /Teschendorf/

Wieś położona w gminie Złocieniec powiatu drawskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1499 roku. W tym czasie było lennem rodu von Borcke. Podczas wojny trzydziestoletniej uległa całkowitemu zniszczeniu. W 1857 roku należała do rodziny Hartmann. W latach 30-tych majątek posiadał Adolph von Gorden, w 1936 roku burmistrz Złocieńca. Majątek jego w 1939 roku obejmował 1066ha gruntów.

PAŁAC

We wsi eklektyczny pałac z 1901 roku. Obecnie prywatny dom wczasowy. Obok park krajobrazowy oraz zabudowania gospodarcze.

DWÓR

W parku prawdopodobnie ruina dworu.