Czachów /Zachow/

Czachów zachodniopomorskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Cedynia powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku. W tym czasie należała do miasta Cedynia. W 1338 roku lenno we wsi posiadała rodzina von Witte. Lenno ropdziny von Witte przejął zakon klarysek z Cedyni. W XV wieku dobra we wsi posiadała rodzina von Sydow. W XVI wieku ziemię we wsi posiadały rodziny: von Borck, von der Zinne, von Schoenbeck, von Werbelow, von Schoening. Około 1715 roku istniejące we wsi dwa majątki zostały scalone i wcielone do domeny królewskiej i była do dyspozycji rady miejskiej w Cedyni. W okresie międzywojennym majątek należał do Towarzystwa Ziemskiego „Eigene Scholle’.

Po założeniu pałacowo-parkowym pozostał zdziczały park o powierzchni 2ha.

Sydow

Borck 1

Zinne von der

 

 

 

 

 

 

Schoenbeck

von Schoening

 

 

 

 

 

 

Czachów

 

 

 

 

 

Screen Shot 003