Czachów /Zachow/

Wieś położona w gminie Cedynia powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku. W tym czasie należała do miasta Cedynia. W 1338 roku lenno we wsi posiadała rodzina von Witte. Lenno rodziny von Witte przejął zakon klarysek z Cedyni. W XV wieku dobra we wsi posiadała rodzina von Sydow. W XVI wieku ziemię we wsi posiadały rodziny: von Borckvon der Zinnevon Schoenbeckvon Werbelowvon Schoening. Około 1715 roku istniejące we wsi dwa majątki zostały scalone i wcielone do domeny królewskiej i była do dyspozycji rady miejskiej w Cedyni. W 1879 roku majątek o powierzchni 423ha posiadał Schütz. W 1896 roku majątek o powierzchni 423,79ha należał do Eduarda Brauer. W 1914 roku majątek o powierzchni 424ha należał do Rudolfa Peine. W okresie międzywojennym majątek należał do Towarzystwa Ziemskiego “Eigene Scholle’ . Na rok 1929 majątek obejmował 424ha gruntów.

PAŁAC

Po założeniu pałacowo-parkowym zachował się park krajobrazowy o pow. 2ha. Obok resztki zabudowy folwarcznej. Pałac z połowy XIX wieku nie zachował się.

Sydow

Borck 1

Zinne von dervon SchoeningSchoenbeck

Czachów