Dobropole /Dobberphul/ gm. Trzcińsko Zdrój

Wieś położona w gminie Trzcińsko-Zdrój powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku. W 1338 roku należała do Dytryka i Henninga von Brederlow. W 1448 roku właścicielem wsi był ród von Sydow– Wymienieni Hans i Heinrich von Sydow. W 1741 roku własność Friedricha Ludwiga von Sydow(*1721-+1793), który zakupił Dobropole od Wolfa Karola Gustava von Sydow.  W 1825 roku majątek zakupiła rodzina von Rüts, a w 1838 roku baronowie von Senfft-Pilsach, od której majątek odkupuje Wilhelm Carl Friedrich von Sydow, posiadający majątki w Smolnicy i Stołecznej. Rodzina von Sydow posiada dobra do 1945 roku. W latach 20-30-tych XX wieku właścicielem dóbr był Heinrich von Sydow.

Dobropole skan od Zajchowskiego

Ze zbiorów Z.Zajchowskiego

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

We wsi ruiny pałacu zbudowanego w latach 1760-70 w otoczeniu zaniedbanego parku krajobrazowego o pow. 4,6ha. Obecnie własność prywatna. Obok resztki budynków po zespole folwarcznym.