CHOMĘTOWO /Gumtow/

Wieś położona w gminie Trzebiatów powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1224 roku jako własność klasztoru norbertanek z Wyszkowa. W 1277 roku stanowi uposażenie klasztoru w Białobłokach.  We wsi istniał majątek ziemski. Położony był w południowo-zachodniej części Chomętowa. W 1870 roku należało wdowy Conrad i obejmował 1328 mórg ziemi. W 1879 roku dobra należały do Pani Conrad i obejmowały 339,20 ha gruntów.