CHLEBOWO /Klebow/

Wieś położona w gminie Gryfino powiatu gryfińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1212 roku(Clebowe), kiedy to książę Bogusław II nadał część gruntów cystersom z Kołbacza. W 1237 roku cystersi nabyli pozostałą część wsi. W 1302 roku wymienieni rycerze Johannes de Cleboh i Simon de Clebowe. Później wieś była w rękach rodu von Pahlen. Wzmianka o nich pojawia się w 1481 i 1492 roku. W 1521 roku mowa o Henningu, Christophie, Gabrielu Clausie Palen. W 1523 roku dwa majątki rycerskie na terenie wsi-pojawia się Simon i Joachim de Koldenbeken i Henning Palen. W 1679 roku umiera ostatni właściciel Chlebowa z rodu von Pahlen. Prawdopodobnie wieś po 1680 w rękach rodziny Gaede-wzmiankowany Daniel Gaede. Po 1810 roku na krótko w rękach rodziny von Wedel. W 1811 roku majątek zakupił Georg Friedrich Schulze. Od 1848 roku właścicielem majątku został jego syn, August Theodor Schulze, a od 1910 roku R.H. Schultze, którego majątek obejmował 806 ha gruntów. W 1928 roku majątek Maxa Schultze obejmował 520 ha gruntów. Był ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku.

Palen

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W południowo-zachodniej części wsi resztki założenia dworskiego. Do 1945 roku stał dwór, zniszczony i nie odbudowany po wojnie. Pozostałością jest kopiec z lodownią, park podworski z I połowy XIX wieku o powierzchni 7,4 ha z dwoma stawami oraz zabudowa gospodarcza.

Chlebowo pow. Gryfino, zachodniopomorskie