BRZOZOWO /Bresow/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1321 roku(Bresowe). W XV wieku podział wsi na dwa majątki: majątek A będący starym lennem rodu von Güntersberg, wzmiankowanym w 1490 i 1506 roku oraz majątek B będący lennem rodu von Flemming, 1580 roku należący do Agidiusa von Flemming. W 1628 roku właścicielem wsi był Albrecht von Güntersberg.  Na początku XVIII wieku majątek A należał do Curta Juliusa von Flemming, który 17.04.1714 roku sprzedał majątek Martinowi Gӓdicke. Dnia 18.06.1757 roku Michael Gӓdicke, syn Martina na 30 lat wydzierżawia majątek Carlowi Friedrichowi von Flemming. Po śmierci Michaela  Gӓdicke dnia 15.10.1769 roku dobra przejmuje  jego syn, Ernst Wilhelm Gӓdicke. Majątek A przejęty przez rodzinę von Flemming, na początku XIX wieku w  rękach rodu von Berg przez małżeństwo Anny Sophie Friedericke von Flemming z przedstawicielem rodu von Berg. Majątek B na początku XVIII wieku w posiadaniu rodu von Güntersberg. Dnia 16.04.1723 roku ówczesny właściciel majątku Eggert Henning von Güntersberg sprzedaje go Hansowi Friederichowi von Flemming. Kolejnymi dziedzicami majątku są jego synowie: Adam, Hans Friederich Otto Ludewig i Joachim Wilhelm. W 1763 roku właścicielem jest Joachim Wilhelm von Flemming, po nim dobra dziedziczy jego brat Otto Ludewig von Flemming(1777). W roku 1777 Otto Ludewig sprzedaje dobra Johannowi Ernstowi von Plӧtz. Prawdopodobnie już w pierwszej dekadzie XIX wieku całość w rękach rodu von Flemming. W 1804 roku właścicielem był Franz Berndt Johann Sigismund von Flemming. W 1835 roku dobra należą do Franza Wilhelma Carla von Flemming. W 1878 roku dobra obejmowały 2460 mórg ziemi, w 1879 roku liczyły 629,48 ha gruntów. W 1910 roku dobra należały do Fritza von Flemming i liczyły 695 ha gruntów. W 1928 roku własność Juliusa Noss a majątek liczył 200 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Krüger.

ZESPÓŁ DWORSKI

W północno-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski. Po założeniu resztki zabudowy folwarcznej oraz park podworski.