BRUDZEWO /Brausendorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Szczaniec powiatu świebodzińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1334. Wielokrotna zmiana nazwy miejscowości- w 1496-Brausendorf, w 1527-Bravserdorff, w 1581-Brodzewo, w w 1944-Brausendorf. Na przełomie XIV i XV wieku należała do Leszczyców. Od połowy XV wieku do rodu von Brause, po polsku Brudzewskich herbu Osorya. W 1446 roku Franciszek sprzedaje wieś Grabiszowi Kotwiczowi z Kręska. Mimo to nadal rodzina Brudzerwskich/Brucz/ byli wymieniani jako właściciele w XVI wieku. W 1563 roku jako właściciel wymienia się Jana Brauczen/Brudzewskiego/.

Leszczyc V

Brause-Brudzewski

Newlin 1 Newlin odm.Kotwicz IIKotwicz IKotwicz III

Brudzewo- dwor

PAŁAC

Pałac został rozebrany w latach 50-tych. Pozostałością są resztki fundamentów. Resztki zespołu folwarcznego oraz zaniedbanego parku.

Brudzewscy z Brudzewa prawdopodobnie herbu Newlin. Spolonizowani członkowie rodziny używali nazwiska Brudz, Brudzewscy. Niemiecka gałąź rodziny pisała się von Brause. Duże problemy są z określeniem herbu rodziny Brudzewskich. Część daje herb Dołęga lub strzałę ostrzem w górę przeciętą półksiężycem skierowanym rogami w dół, w polu czerwonym. Część przypisuje im herb Newlin a więc w polu błękitnym między dwiema sześciopromiennymi gwiazdami złotymi strzała złota opierzona, żeleźcem do góry, w środku przekrzyżowana. Na herbie w koronie, jak w Dołędze, skrzydło czarne, strzałą w prawo przeszyte. Herb ten miał być przeniesiony z Niemiec do Polski w XVI wieku przez Ronenbergów. Podobny herb/Newlin/ posiadała rodzina Promnitzów. Kozierowski podaje Annę Brauzerównę herbu Osoria z obwodu szczecińskiego w roku 1736, uważając ich za odłam Osoriów ze Szczańca. Część Brudzewskich w XIX i XX wieku zaliczali się do Nałęczów.

brudzewo-1933-lubuskie