BRUDZEWO /Brausendorf/

Wieś położona w gminie Szczaniec powiatu świebodzińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1334. Wielokrotna zmiana nazwy miejscowości- 1446-Brudzewo, 1496-Brausendorf, w 1527-Bravserdorff, w 1581-Brodzewo, w 1944-Brausendorf. Na przełomie XIV i XV wieku należała do Leszczyców. Od połowy XV wieku do rodu von Brause, po polsku Brudzewskich. W 1446 roku Franciszek sprzedaje wieś Grabiszowi Kotwiczowi z Kręska. Mimo to nadal rodzina Brudzerwskich/Brucz/ byli wymieniani jako właściciele w XVI wieku. W 1563 roku jako właściciel wymienia się Jana Brauczen/Brudzewskiego/. W latach późniejszych losy Brudzewa ściśle związane z Kręckiem. Kolejnym właścicielem wsi była rodzina Dziembowskich herbu Pomian. Posiadali wieś do 1844 roku. Majątek od 1845 roku w rękach Karla Friedricha Davida Bandelow(1804-1869) i jego żona z domu Richter. Posiadał majątek do swojej śmierci. Był niemieckim politykiem, członkiem Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie, posłem. Od 1870 roku majątek posiadała rodzina von Tiedemann. W 1907 roku majątek obejmował 242ha gruntów wraz z folwarkami Stradzewo(Luisenhӧhe) i Kręcka Winnica(Alte Schäferei) i należał do wdowy Luise von Tiedemann i porucznika Ericha von Tiedemann. W 1913 roku majątek o powierzchni 242ha należał do Ericha von Tiedemann, właściciela Kręcka. W skład majątku wchodziły folwarki:Stradzewo(Louisenhӧhe) i Kręcka Winnica(Alte Schӓferei).

Leszczyc V

Brause-Brudzewski

Newlin 1 Newlin odm.Kotwicz IIKotwicz IKotwicz III

Brudzewo- dwor

PAŁAC

Pałac został rozebrany w latach 50-tych. Pozostałością są resztki fundamentów. Resztki zespołu folwarcznego oraz zaniedbanego parku.

Brudzewscy z Brudzewa prawdopodobnie herbu Newlin. Spolonizowani członkowie rodziny używali nazwiska Brudz, Brudzewscy. Niemiecka gałąź rodziny pisała się von Brause. Duże problemy są z określeniem herbu rodziny Brudzewskich. Część daje herb Dołęga lub strzałę ostrzem w górę przeciętą półksiężycem skierowanym rogami w dół, w polu czerwonym. Część przypisuje im herb Newlin a więc w polu błękitnym między dwiema sześciopromiennymi gwiazdami złotymi strzała złota opierzona, żeleźcem do góry, w środku przekrzyżowana. Na herbie w koronie, jak w Dołędze, skrzydło czarne, strzałą w prawo przeszyte. Herb ten miał być przeniesiony z Niemiec do Polski w XVI wieku przez Ronenbergów. Podobny herb/Newlin/ posiadała rodzina Promnitzów. Kozierowski podaje Annę Brauzerównę herbu Osoria z obwodu szczecińskiego w roku 1736, uważając ich za odłam Osoriów ze Szczańca. Część Brudzewskich w XIX i XX wieku zaliczali się do Nałęczów.

brudzewo-1933-lubuskie