BOBRÓW /Boberau/

Wieś położona w gminie Miłkowice powiatu legnickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1343 roku(Bobrow).  W 1378 roku jako właściciel folwarku wymieniony był Mikołaj Krebel. Do sekularyzacji majątek należał do bernardynek z Legnicy. Kolejnym właścicielem był wymieniany w latach 1830, 1845 Leopold Erhard(w 1845 roku wymieniony był pałac i folwark) a następnie starosta ziemski i właściciel fabryki Friedrich Wilhelm Methner wymieniony w 1876 roku. Jego majątek w 1886 roku obejmował 163ha gruntów , spółka komandytowa Roseman u. Co. Z Jakuszowa wymieniona w 1894, 1898, 1902 roku, której majątek obejmował 163ha gruntów, w 1905 roku Carl Heurn a majątek jego obejmował163ha gruntów,  Ludwig Rother i Hans Gregor z Wrocławia wymienieni w 1909 roku, w 1912 roku kapitan w stanie spoczynku Friedrich Kutter, którego majątek obejmował 100ha gruntów,  w 1917(100ha), 1921(97ha), 1926(97ha) roku Alfred Grundmann oraz  Hans Ulrich Siewczyński wymieniony jako właściciel od 1927 roku, którego majątek w 1930 roku obejmował 92ha gruntów a w 1937 roku 91,5ha gruntów.

PAŁAC

Zbudowany prawdopodobnie w XVIII wieku na planie prostokąta, piętrowy z dwupiętrowym ryzalitem w części środkowej, kryty dachem naczółkowym, podpiwniczony. Obok resztki zabudowy gospodarczej i parku krajobrazowego.