BIELANY /Weissenleipe, Weissen-Leipe/

Wieś położona w gminie Wądroże Wielkie powiatu jaworskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1413 roku. W 1680 roku majątek posiadała rodzina von Barth. W 1676 roku odnotowana rodzina von Biedermann. W 1710 roku dobra posiadała rodzina von Schaffgotsch. W 1718 roku jako właściciel wymieniona rodzina von Nowagk(Nowak). W 1722 roku należała do barona Rudolpha Ferdinanda von Biedermann. W 1730, 1736 dobra należały do rodziny von Rothkirch. W 1743 roku własność rodziny von Frankenberg. W 1743 roku majątek w posiadaniu wdowy Christiane Friederike von Rothkirch, z domu von Frankenberg. W 1747 majątek posiadał Hans Siegmund von Rothkirch. W latach 1776-1789 dobra posiadał Karl Joachim von Gellhorn. W 1790 roku właścicielem majątku była rodzina von Schweinitz, od 1793 roku ponownie dobra w rękach rody von Gellhorn. W latach 1830, 1845, 1856 właścicielem majątku był Friedrich Emanuel Messerschmidt z Drezna. Kolejnymi właścicielami były rodziny: Müller, Schneider, Büttner. W 1872-76 właścicielem majątku był Gustav Joseph. W 1882 roku dobra zakupił Alfred von Waldenburg(1847-1915), właściciel Wierzbnej i Wielkiej Lipy. W 1912 roku właścicielem majątku był syn Alfreda, kapitan w stanie spoczynku Friedrich von Waldenburg(1872-1925). W 1913 roku dobra zakupił Friedrich Conrad. Prawdopodobnie posiadał majątek do 1939 roku.

PAŁAC

Na początku XX wieku Alfred von Waldenburg przebudował stary pałac. Po 1945 roku znacznie przebudowany, opuszczony.