Baszków /Baschkow/

Baszków pow.Krotoszyn, wielkopolska

 

Baszków 1906r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Zduny powiatu krotoszyńskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1395 roku. Była  w rękach Baszkowskich do początku XVI wieku. Później była własnością Zborowskich, po nich Sieniutów ze Zdun. Od 1664 roku w rękach Leszczyńskich. W 1696 roku Rafał Leszczyński przekazał wieś synowi Stanisławowi, który w 1738 roku sprzedał ją Sułkowskim. Antoni książę Sułkowski, wojewoda kaliski w 1791 roku sprzedał Baszków Maksymilianowi Mielżyńskiemu herbu Nowina, ożenionemu z Katarzyną z Czapskich. Kolejnym dziedzicem jest syn Aleksander, ożeniony z Katarzyną Potulicką, założycielką nowego założenia parkowego. W 1860 roku zadłużony majątek przechodzi w ręce książąt von Reuss/podobno książę wygrał Baszków w karty/. W 1913 roku Olgierd książę Czartoryski kupuje posiadłość, który zamieszkał tutaj z świeżo poślubioną Mechtyldą księżniczką von Habsburg. Majątek Czartoryscy posiadają do 1939 roku.

PAŁAC

W 1805 roku, prawdopodobnie na murach starszej budowli, Mikołaj Mielżyński buduje nową rezydencję. Pałac zbudowany na planie nieco wydłużonego prostokąta, murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny nakryty czterospadowym dachem. W 1860 roku rozbudowany przez księcia von Reuss o północne skrzydło.

.  Jej dawny wygląd i ogólny wyraz zmieniła nieco rozbudowa przeprowadzona około 1860 roku, w czasie której dostawiono północne skrzydło, utrzymane w stylistyce tzw. kostiumu francuskiego. Z dawnego wystroju zachowała się dawna sala jadalna, reprezentacyjny westybul z kolistym salonem, dawna sypialnia z alkową. Obecnie Dom Pomocy Społecznej.

Wokół pałacu krajobrazowe założenie parkowe założone przez Katarzynę Potulicką-Mielżyńską, z siecią krętych alejek oraz dwoma, połączonymi ze sobą stawami.

HERBY WŁAŚCICIELI WSI

 

Baszkowscy herbu łodzia

Leszczyński cz.Pomian odm.herb jastrzebiec

 


Sułkowski Hrabia cz.Sulima odm.Mielżyński-Brudzewo hrabiaReuss książę