TRZEŚNIÓW /Klein Kirschbaum/

Wieś położona w gminie Ośno Lubuskie powiatu słubickiego. Wieś założona przez joannitów łagowskich na przełomie XIII i XIV wieku. Około 1400 roku wieś w posiadaniu rodziny von Grünberg i/lub von Grünenberg. W 1430 roku dobra zakupił Heinrich von Horn. Na początku XVI wieku wieś w posiadaniu rodziny von Lӧben. Byli właścicielami wsi do początku XVII wieku. Na początku XVII wieku Georg i Wolf von Lӧben sprzedają wieś Friedrichowi von Ihlow(1605). W 1715 roku wieś posiadają bracia: Johann Balzer, Kurt Ehrentreich oraz Ernest Christian von Ihlow, a już w 1718 roku Johann Balzer, najstarszy z braci samodzielnie zarządza majątkiem.  Rodzina von Ihlow sprzedaje dobra rodzinie von Borchart. W 1828 roku majątek należy do rodziny Schultz. W 1838 roku dobra są w posiadaniu Johanna Hamscher. W 1872 roku majątek zakupuje Kurt von Pappritz z Radachowa. Posiadają majątek do 1945 roku. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono i na jego terenie utworzono PGR.

Trześniów pow. Sulęcin

trzesniow1trzesniow2

ZESPÓŁ DWORSKI

Dwór zbudowany w XIX wieku, przebudowany na przełomie XIX i XX wieku. Położony w północno-wschodniej części wsi. Był to budynek parterowy z użytkowym poddaszem z dość ciekawym wejściem głównym. Obecnie w ruinie. W sąsiedztwie zaniedbany park krajobrazowy o powierzchni 4 ha.

trzesniow-1934-lubuskie