Bodzęcin /Basentin/

Wieś położona w gminie Osina powiatu goleniowskiego. Od 1209 roku była lennem rodu von Flemming. Po raz pierwszy wymieniona w 1320 roku. W tym czasie należała do rodu von Eberstein. Jako właścicieli wymienia się również rody: von Dregervon Schlabrendorf. W 1425 roku była w rękach Henryka von Luchte. Od 1595 do 1945 roku była w całości w posiadaniu rodu von Flemming. Z tego rodu wymienieni: Bogislav von Flemming i Franz Friedrich von Flemming(XVIIIw.), Franz Berndt Johann Sigismund von Flemming(1804), Franz Wilhelm Carl von Flemming(1835), Karl von Flemming(1905), Carola von Flemming, z domu von Plӧtz(XXw.). W 1870 roku dobra obejmowały 1476 akrów ziemi a w 1879 kiedy właścicielem był Carl von Flemming majątek obejmował 1957 ha ziemi. W 1910 i 1928 roku właścicielem był porucznik Karl von Flemming a dobra liczyły 1616 ha gruntów.

Eberstein (3)

Schlabrendorf hrabiowski

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy96010308157.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jp.jpg001

Bodzęcin, zachodniopomorskie

Bodzęcin pałac 2Bodzęcin pałac 1

PAŁAC

Prawdopodobnie zbudowany pałac w XVIII wieku i rozebrany w XIX wieku powstał na fundamentach starszej siedziby. Razem z pałacem powstał rónież folwark i park krajobrazowy. Na miejscu starego pałacu został zbudowany nowy pałac, po którym obecnie nie ma już śladu. Sam folwark przejęło państwo polskie z utworzeniem na terenie majątku PGR, włączony później do Kombinatu w Osinie. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy oraz budynki gospodarcze.

Bodzęcin 1907, zachodniopomorskie