BIAŁKÓW /Balkow/

HISTORIA WSI

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w 1413 roku, ale o starszych korzeniach sięgających XII-XIII wieku. W 1427 roku wieś należała do rodu von Waldow, w 1480 do rodu von Grünberg. W 1575 roku dobra zostały podzielone na dwa możne rody: von Grünberg i von Kalckreuth. Jako posiadaczy dóbr ziemskich w Białkowie wymienia się również rody: von Berckolz/Bergholtz?/, von Birkholzvon Ertmer. Od 1724 roku należy do rodziny von Tauenstein/Tauentzien/. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Kühn.

Waldow (3)

Grunberg (3)

Grunberg (4)

Kalckreut

Taoentzien

 

Bialkow- palac, ok. Cybinki001

DWÓR

Klasycystyczny dwór wzniesiony przez Fredricha Bogislava von Tauenstein/Tauentzien/, ówczesnego właściciela dóbr we wsi Białków. Pierwsza faza budowy przypada na rok ok. 1781. W latach 40-tych XIX wieku dokonano rozbudowy pałacu oraz zmieniono układ pomieszczeń
Pałac położony w niewielkim parku, klasycystyczny, murowany, piętrowy założony na planie prostokąta z dobudowaną oranżerią od strony wschodniej. Elewacja frontowa ujęta w części środkowej jońskimi pilastrami; w elewacji ogrodowej weranda dwukondygnacyjna, sześcioboczna.
Po II wojnie światowej pełnił funkcję magazynu PGR w Cybince. W latach 1966-67 remontowany staraniem Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium PRN w Słubicach i adoptowany na szkołę podstawową.

Białków 1907, lubuskie