Wołowiec /Ravenhorst/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Wzmiankowana w 1380 roku będąc w posiadaniu rodu von Borck. Część wsi należała do braci Jaspara i Dietericha von Schmeling. W 1482 roku potwierdzone lenno przez księcia Bogusława X dla Heinricha von Borck. W 1604 roku wieś w posiadaniu rodu von Edling. W 1625 roku należała do Christopha Otto von Edling. W 1665 roku własność syna Christopha, Jürgena Friedricha von Edling. W 1699 roku majątek posiadali Bogislav Wilhelm, Bernd Friedrich, Otto Adrian i Carl Philipp. W 1741 roku dobra są w posiadaniu Otto Adriana, rok później w posiadaniu jego bratanka, Aegidiusa Carla Bernharda von Edling. W 1765 roku generał-major von Lettow-Vorbeck zakupuje wieś Wołowiec, którą przejmuje dopiero po śmierci Aegidiusa Carla Bernharda von Edling. Po nim 03.05.1775 roku dobra dziedziczy Johann Friedrich von Lettow-Vorbeck. Z tego rodu wymienia się również: Carla von Lettow-Vorbeck(1804) i Ferdinanda von Lettow-Vorbeck. W 1870 roku dobra obejmowały 2279 mórg ziemi. W 1879 roku majątek liczył 583,83 ha gruntów. W 1892 roku właścicielem majątku został kapitan von Dӧringen. W 1910 roku kiedy właścicielem był major Kurt von Dӧringen(+1927) dobra obejmowały 591 ha gruntów. W 1914 roku majątek posiadał Hans Pompe. W 1928 roku kiedy właścicielem był Gustav Schubotz majątek liczył 583 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr był H.Schubotz.

We wschodniej części wsi dwór z początku XIX wieku zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. W sąsiedztwie dworu budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.