STRĄCZNO /Stranz/

Wieś położona w gminie Wałcz powiatu wałeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337(Strutz). Później jako Straczno(1448), Struczno(1466), Strzancz(1490), Strzanczno(1490), Schtrancz(1502), Strayncz(1524), Streczno(1552), Strenczno(1577), Stręczno(1578), Stranz(1944). W XIV wieku własność rodu von Wedel i von Wedel-Tuczyńskich. Wymienia się Jana von Wedel i jego żonę Annę, która w 1471 roku sprzedaje część wsi Andrzejowi Szamotulskiemu, synowi Piotra, a który to zakup w 1472 roku zatwierdził król Kazimierz Jagiellończyk. Do 1502 roku część wsi była w rękach Thabescha-Mateusz Turno i Jerzego Kalyn i jego córek. Grunty Thabescha-Mateusza Turno po jego smierci w 1502 roku otrzymał Maciej von Wedel-Tuczyński oraz za pozwoleniem królewskim wykupił grunty należące do córek Jerzego Kalyn. Po 1513-14 roku córki Jerzego Kalyn- Zofia Borstheda, żona Piotra i Katarzyna Zoynicz(Zanczen), żona Fryderyka odzyskują swoje dobra we wsi. W 1532 roku Maciej von Wedel-Tuczyński przepisuje swoje dobra synom- Janowi, Krzysztofowi i Stanisławowi von Wedel-Tuczyńskim. W 1562 roku Stanisław i Krzysztof von Wedel-Tuczyńscy dzielą między siebie dobra. W roku 1565 swoją część Krzysztof sprzedaje żonie Annie Rosnowskiej.  Część gruntów należała do rodziny Turno. Już w 1376 roku otrzymali we wsi grunty od joannitów. W 1482 roku wymieniony Herman Turno, w 1502 roku Mateusz Turno, w 1546 roku Bartłomiej Turno, 1554-86 Jerzy Turno, 1554-59 Mateusz Turno, 1554-86 Wawrzyniec Turno, 1554-82 Wilhelm Turno 1565-66 Franciszek Turno. W 1557 roku król Zygmunt August potwierdza nadanie 1/4 wsi Jerzemu, Mateuszowi, Wawrzyńcowi i Wilhelmowi Turno. Majątek we wsi do XVIII wieku należał do rodziny Turno.

straczno-palac

W środkowej części wsi położony był zespół dworski. Pozostałością jest park krajobrazowy oraz resztki zabudowy folwarcznej.

straczno-1937-2-zachodniopomorskie