SOSNY /Charlottenhof/

sosny-pow-gorzow-lubuskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Witnica powiatu gorzowskiego.  W 1771 roku Hans Bogislaw von Wobeser zakłada folwark na obrzeżu wsi Stare Dzieduszyce. Po jego śmierci w roku 1792 folwark jest własnością wdowy, Katheriny Chalotty, z domu von dem Borne, pochodzącej z Barnówka. Na jej cześć folwark otrzymuje nazwę Charlottenhof. W roku 1816 kolejnym właścicielem zostaje Kaspar Lebrecht von Klitzing urodzony w 1783 roku. W 1835 roku buduje pałac. Kolejny właściciel Georg Lebrecht von Klitzing w roku 1886 dobudowuje skrzydło wschodnie oraz zachodnie z wieżą. W 1909 roku kolejny właściciel dokonuje przebudowy wnętrz. Do 1945 roku wieś należała do von Klitzingów, spokrewnionych z von Carnap-Bornheim z Janczewa. Ostatni właściciel, Werner von Klitzing zostaje zastrzelony przez żołnierzy radzieckich.  Cenne wyposażenie pałacu zostało zniszczone lub rozproszone. Część mebli w stylu Biedermeier i obrazy antenatów znajdują się w zbiorach Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono. W latach 50-tych XX wieku pałac w posiadaniu Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybnych „Gryf” ze Szczecina. W latach 1962-65 w rękach POM-u z Zielonej Góry z przeznaczeniem na ośrodek kolonijny. Później w pałacu mieściła się filia PDPS z Kamienia Małego. Od 1971 roku pałac stanowił własność komunalną z przeznaczeniem na mieszkania. Od końca lat 70-tych nieużytkowany, popadający w ruinę. Obecnie w rękach prywatnych.

Sosny- pałac od frontu

Sosny-widok od strony jeziora

sosny-stary-palac

sosny-stary-palac

Póżnoklasycystyczny pałac z 1835 roku wybudowany przez Kaspara Lebrechta von Klitzing według projektu architekta Neubarta, częściowo przebudowany i powiększony o przybudówki w roku 1908, ozdobiony dwufilarowym portykiem. Piętrowy, podpiwniczony, założony na planie wydłużonego prostokąta z przybudówkami przy węższych bokach: od strony zachodniej oranżeria i wieża. Elewacje rozczłonkowane są gzymsami i lizenami. Elewacja frontowa z pseudoryzalitem, w którym znajduje się reprezentacyjne wejście główne, umieszczone w półkoliście zamkniętej wnęce z monumentalnym naświetleniem. W elewacji tylnej znajduje się wyjście z tarasem widokowym ze schodami. Dach dwuspadowy, niski. Z historycznego wystroju zachowały się fragmenty pieców i kominków, boazerii w pomieszczeniach parteru oraz sztukatorskiego wystroju sufitów.

2003r.

sosny16

sosny17

sosny11

sosny6

sosny14

2018r.

    

PAŁAC LETNI, DWOREK MYŚLIWSKI

W północno-wschodniej części parku wznosi się pałac, zwany letnim (obecnie szkoła podstawowa), do którego prowadzi aleja lipowa.
sosny18sosny19sosny20Sosny- nowy pałac

sosny-1913-lubuskie