SŁUTOWO /Steinberg/

Wieś położona w gminie Recz powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku. Od połowy XIV wieku w rękach możnego rodu von Wedel. Już w połowie XVI wieku mowa jest o folwarku prawd. z siedzibą szlachecką. W tym czasie właścicielem wsi był Ewald, zmarły w 1567 roku oraz Hasso von Wedel. Wymieniony również Berndt von Wedel ożeniony z Anną Marią von Flemming, zmarły w 1634 roku. Wymieniany również Adam von Wedel, zmarły w 1666 roku. Pod koniec XVII wieku własność rodu von Blanckensee z Płotna. Po bezpotomnej śmierci królewskiego nadleśniczego Friedricha von Blanckensee w 1803 roku, dobra przeszły na rodzinę von Blanckensee z Ogard. W 1928 roku majątek zakupił Franz Heinrich Haken. Posiadali majątek do 1945 roku. W 1857 roku wymieniony Heinrich Haken. W 1879 roku dobra obejmowały 413ha. a w 1896 roku, kiedy administratorem był Paul Bӧning majątek obejmował 844ha gruntów. W 1914 roku dobra obejmowały 842ha a w 1929 roku 516ha. Po 1945 roku majątek upaństwowiono tworząc na jego terenie PGR.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór częściowo rozebrany w latach 1981-82. Obok park krajobrazowy. Zachowały się budynki gospodarcze