Sitno /Hohenziethen/

Wieś położona w gminie Myślibórz powiatu myśliborskiego. Wzmiankowana w 1337 roku kiedy należała do Bethke von Rosenthal. W XIV-XV wieku wieś podległa pod pobliskie Derczewo należące do braci Henninga i Dietirecha von Brederlow. W 1608 roku należy do rodu von Burgsdorff. Wzmiankowany Konrad(Curt) von Burgsdorff(*1489-+1551), ożeniony z Anną von Pfuel(*1508-+1547) miał z nią syna, Christopha(*1532-+1590). Christoph von Burgsdorff ożenił się z Anną von Sydow(+1625). Z tego związku miał syna Alexandra Magnusa von Burgsdorff(*1567-+1620)który w 1592 roku ożenił się z Cathariną von Rӧbel. Miał z nią pięcioro dzieci: Alexandra Magnusa +1632), Anne Hedwig(*1621), która wyszła za mąż za Wernera von der Schulenburg, Conrada(*1595-+1652), ożenionego z Anną Elisabeth von Lӧben, Margarethe Catharinę(+1654) zamężną za Ludwiga von Kanitz, Georga Ehrenreicha(*1603-1656), który odziedziczył pobliskie Sitno. W 1633 roku ożenił się z Hedwig von der Osten(*1613-+1676). W drugiej połowie XVIII wieku majątek w posiadaniu rodu von Enckevorth– Gustav Heinrich von Enckervorth(*16.10.1726-+18.11.1807) w 1765/66 roku zakupił majątek od Carla Gottloba von Burgsdorff(*20.10.1708-+30.08.1766). Zmarł w Sitnie. Do 1828 roku majątek posiada Magnus von Quillfeld.