SOWNO /Zowen/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. W 1577 roku wieś należała do Christiana Ludewiga von Blücher z Płot. W 1731 roku staje się własnością rodu von der Osten. W 1739 roku własność Matthiasa Conrada von der Osten. Po śmierci Matthiasa Conrada dobra w roku 1751 przejmuje syn jego, Friederich Wilhelm von der Osten. W 1870 roku ich majątek obejmował 2603 mórg ziemi a w 1879 roku liczyły 648,49 ha gruntów. W północno-zachodniej części wsi zespół dworski. Obecnie resztki zabudowy gospodarczej.