RURZYCA /Rörchen/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1244 roku. Należała do cystersów z Kołbacza. Na terenie wsi majątek ziemski. W 1785 roku należał do szczecińskiego kupca  Friedricha Dommow. W 1803 roku właścicielem zostaje żydowski kupiec z Berlina Moses Benjamin Itzig. W 1822 roku dobra zakupił porucznik Carl Friedrich August von Borgstede. Był synem Augusta Heinricha Borgstede, nobilitowanego przez króla Friedricha Wilhelma III. Rodzina von Borgstede posiadała majątek do 1945 roku. W 1870 roku majątek obejmował 308 ha gruntów. W latach 20-tych XX wieku majątek posiadał Hans Joachim von Borgstede.

Dwór nie istnieje. Zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku.