ZAŁOM /Arnimswalde/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Założona w 1747 roku. Nazwa wsi pochodzi od generała von Arnim króla Fryderyka II. Na terenie wsi majątek ziemski. Od lat 20-tych XIX wieku należał do rodziny Schrӧder. W 1928 roku właścicielem majątku obejmującego 237 ha gruntów był Pul Schrӧder. Po założeniu dworskim pozostały budynki gospodarcze.